Информация

Информационно-резервационна система в помощ на спортните клубове относно улесняване процеса по часово отдаване на собствените им тенис кортове.
Не. Всеки един потребителски профил и прилежащата му сметка в платформата са приобщени само към един тенис клуб.
Моля, обърнете се към ръководството на клуба, в който практикувате любимия си спорт и отправете запитване относно присъединяването му към резервационната система!
Да. Системата допуска салдото Ви да е със знак минус, но както при другите параметри и този (кредитният лимит) се определя от спортния клуб, към който е приобщена сметката Ви.
Условията по зареждане се определят от самия спортен клуб, като сумите постъпват директно в касата на клуба, без значение от метода на плащане (банков превод, ePay, EasyPay, PayPal, кредитна/дебитна карта). Всички възможни начини за зареждане на потребителската Ви сметка и необходимите данни за това, може да намерите в секция Моята сметка
Това е заложено като функционалност в системата, като времевия интервал за анулиране (по подразбиране) е 20 мин. преди и 20 мин. след началото на резервирания час. Обръщаме внимание, че всички параметри за конкретен корт се определят от спортния клуб, в т.ч. и визираните стойности. Възможно е и анулиране без посочване на причина, но при определени условия (посочени от клуба).
Декларирайте желанието си в нотификация, изпратена до нас на следния имейл адрес - support@kort.bg. Нотификацията трябва да съдържа: име на клуба, населено място, телефонен номер, контактно лице и имейл адрес. В рамките на 48 часа ще осъществим връзка с Вас.
Не.
Не. Клубовете заплащат единствено минимална месечна такса, която се определя в зависимост от броя кортове, които обявяват в резервационната система. Тази такса се декларира в сключения предварително договор между спортния клуб и дружеството, собственик на платформата.
Опциите/параметрите, които са под контрола на всеки клуб поотделно са много, но ето една част от тях:
 • брой кортове, имената/номерата им, описанието, работното им време и цените им;
 • времевия интервал на всеки слот (30 или 60 минутен, като при избор на 30 минутни слотове, минималния възможен избор от потребителите е два слота, т.е. възможното време за наемане в минути е 60, 90, 120 и т.н.);
 • брой възможни анулирания от потребител и колко часа преди започване на резервирания час да е възможно анулиране;
 • колко минути преди и след началото на часа да е възможно анулиране поради лоши метео условия;
 • кредитния лимит на всеки потребител поотделно;
 • процент отстъпка, който е фиксиран за всеки отделен потребител;
 • маркер 'Член на клуба', който дава привилегия и достъп до информацията, кой е направил резервацията върху неактивен (зает) слот;
 • подробна информация за превод на суми към клуба относно зареждане на потребителска сметка;
 • брой дни напред, за които е възможно да се направи резервация;
 • часови диапазон с различни цени;
 • неработни дни за всеки корт поотделно.
Декларирайте желанието си в нотификация, изпратена до нас на следния имейл адрес - support@kort.bg. Нотификацията трябва да съдържа: име на клуба, населено място, телефонен номер, контактно лице и имейл адрес. В рамките на 48 часа ще осъществим връзка с Вас и ще Ви предостави данни за тестване.
Още иформация с картинки