Общи условия

Този документ описва условията и правилата за ползване на услугите достъпни чрез сайта KORT.bg
Сайтът е собственост и се поддържа от Ай Ти Партньор ЕООД.

KORT.bg е платформа за онлайн резервации на спортни съоръжения в частност - тенис кортове.

Термини, използвани в тези общи условия:
- потребител - всяко лице, регистрирало се да ползва услугите на сайта;
- потребителска сметка - всички парични движения, свързани с потребителя на основание активностите му;
- слот - времеви интервал, за който потребител може да направи резервация;
- лоши метео - лоши метеорологични условия;
- Корт.БГ - изписване наименованието на платформата на кирилица;

Всички визуализирани часове в Корт.БГ се отнасят за избраната официална часова зона - UTC+2.

1. Тези общи условия стават задължителни за всеки регистрирал се потребител, както и за спортните клубове, предоставили информацията за отдаване на спортните си съоръжения.

2. Корт.БГ си запазва правото едностранно да променя тези общи условия.

3. В случай на промени в тези общи условия, системата нотифицира всички активни потребители. При условие че потребителят не е упражнил правото си на несъгласие с промените в законовия срок и продължава да ползва услугите на сайта, се счита, че той е съгласен с новите Общи условия.

4. Сайтът не е посредник, не участва и не носи отговорност по никакъв начин за сделките/резервациите, които се сключват между потребителите и спортните клубове.

5. Всяко лице, желаещо да ползва услугите на сайта, се регистрира.

6. Счита се, че всяко лице изпратило заявка за регистрация е съгласно с тези общи условия, както и с всички процедури, съпътстващи регистрацията и последващата автентикация, в т.ч. телефонно удостоверяване.

7. Юридическите лица (спортните клубове) се регистрират чрез представляващи ги физически лица.

8. Корт.БГ събира лични данни от потребителите. Всяко лице пожелало регистрация се счита, че е съгласно да предостави личните си данни във вида на тяхната изискуемост (име и фамилия, телефонен номер, имейл адрес). Тези данни са достъпни за администраторските профили на спортния клуб, към който е приобщен потребителят.

9. Използване на "бисквитки": Те помагат на системата да предоставя услугите си. С използването ѝ приемате употребата на „бисквитки“ от нейна страна. "Бисквитката" е малка част текст, изпратена до браузъра на потребител/посетител на сайта. Тя помага да се запомни информация за посещението Ви, както и Ваши настройки. Това може да улесни следващото Ви посещение и да направи сайта по-полезен за Вас. Използват се и някои „бисквитки“ на трети страни като част от нашите услуги. Тези „бисквитки“ се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас, като някои могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на браузъра Ви. За други е необходимо да посетите съответните сайтове и да следвате осигурените инструкции.

10. Всяко лице пожелало регистрация се счита, че е съгласно да получава нотификации на основание активностите му в системата.

11. Регистрацията, свързаните с нея данни, произтичащите задължения към сайта и/или към спортните клубове, е лична и не може да се преотстъпва на други лица.

12. Сайтът си запазва правото:
- да откаже регистрация;
- да прекрати регистрация без предизвестие;
- да поиска допълнителни данни и документи за идентификация на лицата;
- да деактивира регистрация, след направена заявка за това от регистранта.

13. Регистрацията е безплатна.

14. Корт.БГ не събира никакви такси от потребителите.

15. Всеки потребителски профил е приобщен към един спортен клуб, който се посочва/избира при регистрацията. Всички произтичащи задължения на основание действия по резервация за ползване на тенис кортове, се отнасят към избрания спортен клуб.

16. От спортните клубове се събира месечна такса в зависимост от броя кортове, които обявяват в резервационната система. Тази такса се декларира в сключения предварително договор между спортния клуб и дружеството, собственик на платформата.

17. Условията по заплащане на услугата 'наемане на корт' се декларират и са отговорност на спортния клуб.

18. Броят кортове, цените, работното време, потребителските отстъпки и бонусите са променливи величини под контрола на самите спортни клубове.

19. Всеки слот е с ясно дефинирана цена и потребителят, ангажирал слота се съгласява безусловно с тази цена. Сумата на задължението (ангажираните слотове) се отразява в потребителската сметка.

20. Спортните клубове нямат право да искат от потребителите допълнителни такси, надценки и други доплащания. Сумата, визуализирана при резервацията е сумата, дължима към клуба.

21. Корт.БГ си запазва правото да анулира/премахне информацията за конкретен спортен клуб от базата си данни, при повтарящи се негативни отзиви, индексирани чрез сигнали от потребители.

22. Корт.БГ не носи отговорност, когато вследствие нарушение функционалността на сайта са настъпили нежелани последици, включително неосъществени резервации.

Тези общи условия не са променяни от 10 Юни 2020 година.

Ай Ти Партньор ЕООД
ЕИК 201084882
Шумен, Панайот Волов 15
0890111314