Резервационна система

Информация с картинки (снимки на екрана)

Цели на проекта:
 – дигитализация на тенис клубовете;
 – съкращаване на пряката вербална комуникация;
 – минимизиране на приемо-предаването на пари;
 – резервиране на корт с два клика от телефон, компютър или таблет;
 – ограничаване нуждата от персонал и съобразяване на работно време относно възможността за резервации;
 – създаване удобства, както на потребителите, така и на управленския състав;
 – увеличаване приходите на клубовете.

С регистрирането в системата автоматично се отваря/създава потребителска сметка, която може да се захранва по всяко време. Всеки един потребителски профил и прилежащата му сметка в платформата са приобщени само към един тенис клуб. По този начин резервационната система се персонализира изцяло и приема облика на всеки регистрирал се в нея тенис клуб.
Важно: Системата не е финансов посредник. Сумите по зареждане на потребителски сметки постъпват директно в клуба, независимо от начина на плащане (в брой, банков път, ePay, …).

Всяка резервация се отразява като движение в сметката на потребителя с необходимата информация – кой корт, за кога, за колко време и за каква цена.

 Сивите слотове/полета с чекове визуализират резервираните часове за конкретния ден и корт. Светлозелените такива – свободните. При избор на желан час/часове, слотът се оцветява в ярко зелено. Визуализира се и връзка за премахване на избраното [изчисти]. Посочва се вида игра – Сингъл, Двойки или Урок. Има възможност за отразяване на имената на партньора. Визуализира се пълна информация за резервацията преди нейното окончателно потвърждаване.

 Направената резервация се отразява веднага в потребителската сметка. Налична е възможност за последваща корекция на направената резервация по отношение на вида игра и името на партньора/ите. Възможно е анулиране без посочване на причина до X часа преди началото на резервацията (X е параметър определящ се от спортния клуб), както и анулиране поради лоши метеорологични условия (Y минути преди и Z минути след началото). Анулирането също се отразява в потребителската сметка.Други вътрешни страници на системата:


 Меню – връзки към всички секции/страници. Страница с информация за зареждане на потребителска сметка. Страница с настройки на потребителски профил.Всички основни параметри са под контрола на клуба:


 – брой кортове, описание, работно време и цени;
 – времевия интервал на всеки слот (30 или 60 минутен);
 – брой възможни анулирания от потребител и колко часа преди започване на резервирания час да е възможно анулиране;
 – колко минути преди и след началото на часа да е възможно анулиране поради лоши метео условия;
 – кредитният лимит на всеки потребител поотделно;
 – процент отстъпка, който е фиксиран за всеки отделен потребител;
 – маркер „Член на клуба“, който дава привилегия и достъп до специфична информация относно заетите слотове;
 – текстова информация за превод на суми към клуба относно зареждане на потребителска сметка;
 – броят дни напред, за които е възможно да се направи резервация;
 – часови диапазон с различни цени;
 – неработни дни за всеки корт поотделно;
 – и много други.